Privacybeleid

Bij Inquisition Tattoo Studio vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze bezoekers en gebruikers van onze website www.inquisition-tattoo.com waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

A. Privacy en GDPR

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Inquisition Tattoo Studio. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht op ons nummer 0472335663 of via info@inquisition-tattoo.com.

3. Welke gegevens verwerken we?
  • gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, voornaam, e-mail…)
  • analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies en Google Analytics
  • gegevens van onze klanten
4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Inquisition Tattoo Studio verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Inquisition Tattoo Studio gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de www.inquisition-tattoo.com worden automatisch geanonimiseerd en kan Inquisition Tattoo Studio niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig.

5. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?

Onder de GDPR dient Inquisition Tattoo Studio elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van Inquisition Tattoo Studio kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

6. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Inquisition Tattoo Studio verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

7. Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Klanten van Inquisition Tattoo Studio in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen kan u ons steeds contacteren op info@inquisition-Tattoo.com.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u ten allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

9. Hoe zit het met onze website en cookies?

Inquisition Tattoo Studio maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden weggeschreven) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Op onze website vragen wij u in bepaalde gevallen om informatie (bijvoorbeeld formulieren).

10. Cookies en wat ze voor u doen?

Cookies worden vaak nogal stiefmoederlijk behandeld. In de meeste gevallen vervullen ze een duidelijke functie. Het zijn kleine stukjes onzichtbare en verborgen tekst die op uw toestel (computer, tablet, smartphone) geplaatst worden en een bepaald doel hebben. Op onze website dienen ze uitsluitend om u een betere surfervaring te bieden.

Met onze cookies:

  • werkt onze website zoals het hoort
  • is de snelheid en veiligheid van onze website optimaal
  • verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van onze website
  • kunnen we onze marketing efficiënter inzetten in uw voordeel

Wat onze cookies NIET doen:

  • zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen; de informatie in de cookies wordt automatisch geanonimiseerd en is dus niet bruikbaar om u te identificeren of te contacteren
  • uw data doorspelen naar derden
  • verkoopcommissies betalen

Onze cookies dienen dus de functionaliteit van onze website en verzamelen analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op onze website.

Hoe doe ik ze weg? Of toch maar toelaten?
U kunt niet kiezen ze niet toe te laten, tenzij u onze website verlaat.
U kunt in uw browser settings wel cookies uitschakelen in uw instellingen. Veel websites maken echter gebruik van cookies die bijvoorbeeld online betalingen veiliger maken, uw inloggegevens bijhouden, of die er voor zorgen dat een YouTube video afgespeeld kan worden.

Hoe kan je de cookies uitschakelen?
Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

Uw toestemming
De informatie die we verzamelen met cookies wordt automatisch geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat wij die informatie niet kunnen gebruiken om u te identificeren of te contacteren. Daarom stelt de wet dat wij hiervoor geen toestemming nodig hebben om deze cookies te gebruiken.

B. Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen…) eigendom zijn en blijven van Inquisition Tattoo Studio. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inquisition Tattoo Studio. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

C. Aansprakelijkheid

Inquisition Tattoo Studio kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Inquisition Tattoo Studio is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Inquisition Tattoo Studio biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Inquisition Tattoo Studio kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Inquisition Tattoo Studio is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Inquisition Tattoo Studio oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Inquisition Tattoo Studio de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Inquisition Tattoo Studio en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Inquisition Tattoo Studio behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

D. Wijzigbaarheid

Inquisition Tattoo Studio heeft het recht om deze cookieverklaring en gebruikersvoorwaarden te wijzigen.
Dit beleid werd het laatst gewijzigd op 06/11/2020.

E. Contactgegevens

Inquisition Tattoo Studio
Warandestraat 23, 9870 Zulte
BTW BE 0695.491.978
info@inquisition-tattoo.com